Решения на Питоните хапят!

Към задачата

36 решения

Име Точки Изпълнение
Деян Спиров Точки: 7 (1 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 155 Коментари: 6
Илия Ячев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 141 Коментари: 2
Георги Ангелов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 223 Коментари: 2
Иван Капукаранов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 208 Коментари: 1
Добринка Табакова Точки: 6 (1 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 165 Коментари: 3
Георги Шопов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 247 Коментари: 2
Милан Миланов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 163 Коментари: 1
Александър Димитров Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 172 Коментари: 3
Филарета Йорданова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 176 Коментари: 1
Вероника Стоилова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 180 Коментари: 4
Христина Христова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 195 Коментари: 2
Нели Хатева Точки: 4 (4 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 197 Коментари: 3
Калоян Калудов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 171 Коментари: 2
Десислава Петрова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 5 Редове: 142 Коментари: 0
Радослав Платиканов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 174 Коментари: 0
Красимира Божанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 140 Коментари: 0
Станимир Николов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 5 Редове: 197 Коментари: 0
Мартин Маринов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 182 Коментари: 0
Рейхан Садък Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 173 Коментари: 2
Николай Хубанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 13 Неуспешни тестове: 0 Редове: 221 Коментари: 0
Цанислава Русева Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 6 Редове: 151 Коментари: 0
Емил Гелев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 160 Коментари: 0
Виктория Христова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 121 Коментари: 0
Иван Латунов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 5 Неуспешни тестове: 8 Редове: 186 Коментари: 0
Ния Дончева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 201 Коментари: 0
Йордан Джамбазов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 369 Коментари: 0
Илия Тобов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 227 Коментари: 0
Христо Хърсев Точки: 3 (0 добавка) Успешни тестове: 6 Неуспешни тестове: 7 Редове: 129 Коментари: 0
Мартина Величкова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 2 Редове: 151 Коментари: 0
Мария Митева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 234 Коментари: 0
Александър Петков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 12 Неуспешни тестове: 1 Редове: 150 Коментари: 0
Весела Бандова Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 5 Редове: 142 Коментари: 0
Александър Тахчиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 5 Редове: 139 Коментари: 0
Гергана Маврова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 3 Редове: 140 Коментари: 0
Георги Урумов Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 5 Редове: 188 Коментари: 0
Георги Харизанов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 1 Неуспешни тестове: 12 Редове: 118 Коментари: 0