Задачи

Име Краен срок
Хороскоп 04.03.2013 17:00
Четири функции 15.03.2013 23:59
Родословно дърво 01.04.2013 17:00
Морски шах 15.04.2013 17:00
Ретроспекция 29.04.2013 17:00
Питоните хапят! 15.05.2013 17:00