Иван Капукаранов

Иван Капукаранов
GitHub
https://github.com/skeleta

Отговори

Инсталирайте си Python

Първо предизвикателство

Витоша

Точка от GitHub

Четвърта задача

Шеста задача

Дати за изпити

Поправителна сесия

PyGame for Python 3.3.X