Людмил Митев

Людмил Митев
GitHub
liudmil-mitev
Twitter
liudmilmitev
Сайт
http://256b.net/

Отговори

Визуализатор за драконовия фрактал

Pep8

Четвърта задача

Как да се постигне blink ефект в chrome по нормален начин

Шеста задача