Станислав Гатев

Станислав Гатев
GitHub
s2gatev
Twitter
s2gatev
Сайт
http://s2gatev.com

Отговори

Инсталирайте си Python

PEP8

Проблем със Sublime

Домашно №1

За съвсем начинаещите

Точки от домашни

Първо предизвикателство

Mailing list

Втора задача

Точки

Въпроси и отговори за Python

Точка от GitHub

Дати за изпити