Орлин Христов

Орлин Христов
Сайт
lich_king@abv.bg

Отговори

Домашно №1

Първо предизвикателство

Втора задача

Точки

Трета задача

Четвърта задача

Проекти

Грешка като пусна теста?

Грешка като пусна теста?