Решения на Родословно дърво

Към задачата

71 решения

Име Точки Изпълнение
Йордан Джамбазов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Симеон Попов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 60 Коментари: 1
Орлин Христов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 32 Коментари: 1
Цанислава Русева Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 7 Неуспешни тестове: 4 Редове: 65 Коментари: 0
Георги Ангелов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 111 Коментари: 0
Александър Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Илия Ячев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Александър Петков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 47 Коментари: 0
Милан Миланов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Михаил Петков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Христо Хърсев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0
Георги Горанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 53 Коментари: 0
Мартин Костов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 41 Коментари: 0
Красимира Божанова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 32 Коментари: 0
Камелия Пандаклиева Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 43 Коментари: 0
Нели Хатева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Радослав Платиканов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 43 Коментари: 0
Кристиян Якимов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 37 Коментари: 0
Светлана Величкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 35 Коментари: 0
Свилен Андонов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 47 Коментари: 0
Илия Тобов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 55 Коментари: 1
Филарета Йорданова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 63 Коментари: 0
Георги Урумов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 39 Коментари: 0
Данаил Димитров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 71 Коментари: 0
Христина Христова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 31 Коментари: 0
Георги Шопов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 0
Емил Гелев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 75 Коментари: 0
Станислав Гатев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 57 Коментари: 0
Кирил Владимиров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 1 Коментари: 0
Кристиан Цветков Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 65 Коментари: 0
Мария Терзиева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 49 Коментари: 0
Иван Капукаранов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 0
Десислава Петрова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 43 Коментари: 0
Мария Митева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 50 Коментари: 0
Калоян Калудов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 49 Коментари: 0
Ралица Маркова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 2
Ния Дончева Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 66 Коментари: 0
Мартина Величкова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 54 Коментари: 0
Николай Манолов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Деян Спиров Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Радослав Рачев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Добринка Табакова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 42 Коментари: 0
Николай Русев Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 53 Коментари: 0
Мартин Маринов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 40 Коментари: 0
Станимир Николов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 0
Иван Латунов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 121 Коментари: 1
Рейхан Садък Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 67 Коментари: 0
Михаил Станин Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 45 Коментари: 0
Марина Узунова Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 10 Неуспешни тестове: 1 Редове: 66 Коментари: 0
Николай Хубанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 0
Йордан Костадинов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 0
Христо Мохамед Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 66 Коментари: 0
Александър Цветанов Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 96 Коментари: 0
Иван Боршуков Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Петър Добрев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 48 Коментари: 0
Момчил Джамбазов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 46 Коментари: 0
Мария Станчева Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 58 Коментари: 0
Даная Георгиева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 60 Коментари: 0
Георги Харизанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Габриел Гатев Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 0
Виктория Христова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 38 Коментари: 0
Радослав Върбанов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Ахмед Садък Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 86 Коментари: 0
Марио Даскалов Точки: 5 (0 добавка) Успешни тестове: 9 Неуспешни тестове: 2 Редове: 36 Коментари: 0
Вероника Стоилова Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 45 Коментари: 0
Димитър Петров Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 11 Редове: 82 Коментари: 1
Щилиян Харбов Точки: 2 (0 добавка) Успешни тестове: 3 Неуспешни тестове: 8 Редове: 58 Коментари: 0
Стела Живкова Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 44 Коментари: 1
Беатрис Бонева Точки: 0 (0 добавка) Успешни тестове: 0 Неуспешни тестове: 0 Редове: 61 Коментари: 0
Георги Жухов Точки: 6 (0 добавка) Успешни тестове: 11 Неуспешни тестове: 0 Редове: 63 Коментари: 0
Александър Тахчиев Точки: 4 (0 добавка) Успешни тестове: 8 Неуспешни тестове: 3 Редове: 35 Коментари: 0