Симеон Попов

Симеон Попов
GitHub
simopopov
Сайт
http://simeonpopov.eu

Теми

 • Update version
 • Домашно №1
 • Въпроси по задача 3
 • Точки от домашни
 • тестове за домашните
 • HackFMI
 • Материали
 • Точки
 • Python shell
 • Pep8
 • Витоша
 • Проекти
 • CMS система
 • Отговори

  Инсталирайте си Python

  Update version

  Домашно №1

  Материали

  Проблем със Sublime

  За съвсем начинаещите

  Класация

  PEP8

  Първо предизвикателство

  Втора задача

  HackFMI

  Тест 20.03.2013

  Python shell

  Pep8

  Трета задача

  Точка от GitHub

  За отговорностите и още нещо

  Витоша

  Четвърта задача

  Дати за изпити